Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Me Kansa kansanliike

2. Yhteyshenkilö

Jukka Davidsson, jukka.davidsson@mekansa.fi

3. Rekisterin nimi

Me Kansan rekisteri tiedottaminen ja ilmoittautuminen.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito, tapahtumatiedotus,  ja markkinointi tms.

Ilmoittautuminen tapahtumaan: Yhteystietoja käytetään vain ilmoittautumiseen liittyvän tapahtuman tiedottamiseen. Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään nimi ja sähköpostosoite. Myös puhelinnumeron voi ilmoittaa (numero on vapaaehtoinen tieto) ja sitä käytetään mikäli sähköpostiosoitteessa on virhe. Ilmoittautumista varten ei tarvitse rekiströityä sivuille ja tapahtuman jälkeen tiedot poistetaan.

Uutiskirjetilausten toimittaminen (erilaiset uutiskirjeet, uutiskirjeiden tilauslomakkeet, yhteydenottolomake): Asiakkaan antamia yhteystietoja käytetään vain uutiskirjeiden toimittamiseksi. Me Kansa ylläpitää uutiskirjeiden jakelua varten erillistä sähköpostirekisteriä kotisivujen yhteydessä omalla serverillä Suomessa. Asiakas antaa suostumuksensa kirjoittamalla yhteystietonsa tilauslomakkeelle.

Asiakasviestien vastaaminen (lomake): Asiakkaan antamia yhteystietoja käytetään vain palautteeseen vastaamiseen. Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Asiakas antaa suostumuksensa kirjoittamalla yhteystietonsa palautelomakkeelle (mm. Kysy Jukalta lomake). Lomakkeen tiedot poistetaan kun kysymys on käsitelty lähetyksessä tai muutoin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön etunimi sekä sähköpostiosoite ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot (mm. tapahtumat).

Verkkosivuston vierailijoiden palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa henkilölle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa henkilölle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka ovat tarpeellisia sivustomme ja palveluidemme toimimisen kannalta, kuten sivustomme kävijätilastojen seuraaminen ja tietojen analysoiminen. Sivustomme käyttää sekä istuntokohtaisia evästeitä että seurantaevästeitä.

Kävijäseuranta: Sivuston kehittämisen tueksi keräämme evästeillä tilastotietoa sivuston käytöstä. Kerättävien tietojen perusteella ei kuitenkaan yksilöidä käyttäjää. Käytössä on Matomo -kävijäseuranta, jonka ylläpito on Me Kansan omalla sivustolla omalla serverillä Suomessa.

Keräämme evästeiden avulla seuraavia tietoja:

  • sivustolla vierailun aika
  • vierailemasi sivut ja selaintyyppi
  • mistä verkko-osoitteesta, -tunnuksesta ja palvelimelta olet tullut sivustollemme.

Voit halutessasi estää evästeiden käyttämisen muuttamalla internet-selaimesi asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa sivustomme ja palveluidemme toimivuuteen.

Jos olet näistä huolissasi, kannattaa lopettaa nettisurffailu, myydä kännykät, tabletit, läppärit ja PC:t kokonaan pois ja hankkia lankaluuri. TV:ssä mustavalko kuvaputki on hyvä jos sellaisen löydät. Kirjepostiin kannattaa siirtyä, kyllä se posti perille putkahtaa kun tarpeeksi kärsivällisyyttä riittää. Seuranta ja tiedonkeruu ei ikävä kyllä lopu evästeisiin ylipäättän. Me Kansan tilaisuuksissa näistä yleensä kerrotaan lisää.

12. Hyvitys / maksun palautus

Maksettua tilausta ei hyvitetä. Voit siirtää osallistumisen toiselle henkilölle ja ilmoittaa tilallesi tulevan henkilön tiedot. Tällöin tilallesi tuleva maksaa osallistumismaksun suoraan sinulle. Me Kansa pitää edelleen oikeuden valita osallistujat tapahtumiinsa. Ladattuja digitaalisia sisältöjä ei myöskään hyvitetä.

Jos tapahtuma perutaan Me Kansa kansanliikkeen toimesta, palautetaan maksetut osallistujamaksut takaisin suoraan sille kortille, jolla ilmoittautuminen on tehty. Tilisiirroissa pyydämme ilmoittamaan tilinnumeron, johon summa siirretään. Mikäli tapahtuma perutaan Me Kansa kansanliikkeestä johtumattomista syistä, osallistumismaksua ei palauteta.

Tapahtumaan osallistuvalla on hyvä olla vakuutus, joka kattaa aiheutetut vahingot sekä tapahtuman peruuntumisesta tai keskeytyksestä aiheutuneet kulut. Jokainen osallistuu Me Kansan toimintaan omalla vastuullaan (tarkista vakuutuksesi).

Shopping Cart